Dyrektor

Alicja Cegłowska

  32 368 21 01

Pion Lecznictwa

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Paweł Gruenpeter

  32 368 21 01

Pion Zarządzania Majątkiem i Kapitałem

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Krzysztof Lehnort

  32 368 21 51

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agata Ślęzak

  32 368 21 51

Pion Organizacyjno-Prawny, Polityki Personalnej, Jakości i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych

Dyrektor Operacyjny

Grażyna Cader-Ziółkowska

  32 368 24 64

Naczelna Pielęgniarka

Ewa Sikora

  32 368 23 06

Lekarz Naczelny

Robert Urbańczyk

  32 368 24 65

ZAMKNIJ