Plac Medyków 1
41-200 SOSNOWIEC

sekretariat@wss5.pl

Izba Przyjęć 32 368 22 67
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi 32 368 21 65
32 368 21 66
NazwaStanowiskoEmailTelefon
Alicja CegłowskaDyrektorsekretariat@wss5.pl 32 368 21 01
Grażyna Cader-ZiółkowskaDyrektor Operacyjny  32 368 24 64
Paweł GruenpeterZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  32 368 21 01
Krzysztof LehnortDyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem  32 368 21 51
Agata ŚlęzakZ-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem  32 368 21 51
Robert UrbańczykLekarz Naczelny  32 368 24 65
Ewa SikoraNaczelna Pielęgniarka  32 368 23 06

Mirosław Rusecki

mrusecki@wss5.pl
32 368 20 11
NazwaTelefon
Kierownik Poradni Specjalistycznych 32 368-27-79
Poradnia Chirurgii Naczyń z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-32
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-04
Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 32 368-27-70
Poradnia Gastroenterologiczna 32 368-27-70
Poradnia Hepatologiczna 32 368-27-70
Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca 32 368-27-32
Poradnia Nefrologiczna 32 368-27-70
Poradnia Neurochirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-30
Poradnia Neurologiczna 32 368-27-70
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-24-05
Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-31
Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-04
Poradnia Proktologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Pulmonologiczna 32 368-27-70
Poradnia Rehabilitacji Medycznej 32 368-27-82
Poradnia Reumatologiczna 32 368-27-70
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią 32 368-27-31
Poradnia Urologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-70
Poradnia Żywieniowa 32 368-27-51
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego 32 368-22-80
Nazwa Email Telefon
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii sekr.koit@wss5.pl 32 368-20-26
32 368-23-41
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej sekr.ortopedia@wss5.pl 32 368-25-31
32 368-25-34
Oddział Chirurgii Naczyń sekr.chirnacz@wss5.pl 32 368-25-81
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego sekr.chirurgia1@wss5.pl 32 368-21-41
32 368-25-41
Oddział Chirurgii, Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej sekr.chirplast@wss5.pl 32 368-25-21
Odział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii wewnetrzny@wss5.pl 32 368-26-01
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego gastro@wss5.pl 32 368-26-03
Oddział Chirurgii Szczękowej sekr.szczorl@wss5.pl 32 368-26-71
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Larynologicznej sekr.szczorl@wss5.pl 32 368-26-71
Oddział Nefrologii nefrologia@wss5.pl 32 368-25-91
Oddział Neurologii sekr.neurologia@wss5.pl 32 368-25-61
Oddział Udarowy sekr.udarowy@wss5.pl 32 368-20-51
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny sekr_nch@wss5.pl 32 368-25-51
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym okulistyka@wss5.pl 32 368-25-71
Oddział Rehabilitacji Medycznej sekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368-25-01
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej sekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368-25-01
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej urologia@wss5.pl 32 368-25-11
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/ Pododdział Mukowiscydozy sekr.pulmonologia@wss5.pl 32 368-21-81
Oddział Kardiologii Ogólnej / Intensywnej Opieki Kardiologicznej sekr.kardiologia@wss5.pl 32 368-20-61
Oddział Reumatologii sekr.reumatologia@wss5.pl 32 368-26-91
Szpitalny Oddział Ratunkowy sor.sekretariat@wss5.pl 32 368-21-61
Pododdział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii onkologia@wss5.pl 32 368 21 19
NazwaEmailTelefon
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  32 368-24-54
Dział Kadrkadry@wss5.pl 32 368-27-38
Dział Kontraktowania Świadczeńkontraktowanie@wss5.pl 32 368-22-66
Dział Monitoringu Realizacji Świadczeńmonitoringswiadczen@wss5.pl 32 368-24-37
Dział Organizacyjno-Prawnyprawny@wss5.pl 32 368-20-11
32 368-27-54
Dział Technicznytechniczny@wss5.pl 32 368-24-91
Kancelaria Szpitalakancelaria@wss5.pl 32 368-24-45
Logistykalogistyka@wss5.pl 32 368-22-13
Obszar Badań i Rozwojurozwojuslug@wss5.pl 32 368-21-57
Obszar Ekonomicznyekonomiczny@wss5.pl 32 368-23-02
Obszar Polityki Jakościjakosc@wss5.pl 32 368-21-59
Rachuba Płacplace@wss5.pl 32 368-24-46
32 368-24-44
Rachunkowość Finansowaksiegowosc@wss5.pl 32 368-25-67
Zamówienia Publiczne i Monitoring Dostawzam.publ@wss5.pl 32 368-20-12
32 368-24-28
Zarządzanie Majątkiemmajatek@wss5.pl 32 368-24-77
32 368-24-55
NazwaStanowiskoTelefon
Centrum Diagnostyki LaboratoryjnejSekretariat 32 368 23 81
Pracownia Endoskopii Przewodu PokarmowegoRejestracja 32 368 22 80
SCANX – Centrum Diagnostyki ObrazowejRejestracja 801 88 88 11

Formularz kontaktowy

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Dojazd

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu dogodny dojazd zapewni zarówno samochód, jak i środki komunikacji miejskiej.

Autobusem:

Z Katowic autobusem linii 805.

Z Sosnowca autobusami linii 26, 299, 926 oraz 150.

Z Czeladzi autobusem linii 235.

Z Będzina autobusem linii 616.

Z Dąbrowy Górniczej autobusem linii 603 oraz 606.

Z Jaworzna autobusem linii S.

ZAMKNIJ